Eg er sertifisert kontrollør fra Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell.
Eg bistår med:

  • Årlig kontroll av håndslokkare og brannslangar etter gjeldande standard.
  • Periodisk trykkprøving av brannslangar kvart 5 år.
  • Service av håndslokkere – skum kvart 5. år, pulver og CO2 kvart 10. år
  • Sal av nye håndslokkere, vedlikehaldsdelar og markeringsskilt. Montering kjem i tillegg.
  • Eg tilbyr brannvernleiar tenester til bedrifter.