Vedlikehald av brannslokkemateriell

Eg er sertifisert kontrollør fra Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell. Eg bistår med: Årlig kontroll av håndslokkare og brannslangar etter ...

Førstehjelps kontrollen

Eg tilbyr førstehjelps kontroll til bedrifter. I tillegg utfører eg beredskaps analyse for å kunne rettleie og tilby kundane mine ...

Hjertestartere

Eg leverer hjertestartare av forskjellige merker, forbruksmateriell og tilbehør som elektroder, batteri og skap. Du får råd og rettleiing ved ...

Hjertestarter kurs

Eg er godkjent DHLR instruktør hos Norsk Resuscitasjonsråd, www.nrr.org Eg bruker NRR sitt kursprogram der deltakeren leser boka – løser ...

Førstehjelpskurs

Tilbyr tilrettelagt kurs for kver enkelt bedrift for å sikre optimal forståing på skadane som kan forekomme og tiltak mot ...

Praktiske brannøvinger

Eg tilbyr brannøving med gjennomgang av arbeidsstaden, gjennomgang av plassering av brannslokkeutstyr, betjening av alarmpanel, rutine ved brannalarm og evakuering. ...