Eg tilbyr brannøving med gjennomgang av arbeidsstaden, gjennomgang av plassering av brannslokkeutstyr, betjening av alarmpanel, rutine ved brannalarm og evakuering. Du får praktisk slokketrening med brannslange, pulver, skum og CO2.