Evakuering

Eg er forhandlar av Escape-Carry Chair, spesial stol for å kjøre funksjonshemma ned trapper i evakuerings situasjoner. Eg er og forhandler av Escape XTM 30 røykmaske, Escape XTM 30 er en fluktmaskesom be skytter degmot karbonmonoksid (CO), hydrogencyanidgass (HCN), hydrogenklorgass (HCL), akrolein og partikler produsert av brann. Masken beskytter brukeren i minimum 30 minutter.