Vedlikehald av brannslokkemateriell

Vedlikehald av brannslokkemateriell

Eg er sertifisert kontrollør fra Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell. Eg bistår med: Årlig kontroll av håndslokkare og brannslangar etter gjeldande standard. Periodisk trykkprøving av brannslangar kvart 5 år. Service av håndslokkere – skum kvart 5. år, pulver og CO2 kvart 10. år Sal av nye håndslokkere, vedlikehaldsdelar og markeringsskilt. Montering kjem i tillegg. Eg…

Førstehjelps kontrollen

Førstehjelps kontrollen

Eg tilbyr førstehjelps kontroll til bedrifter. I tillegg utfører eg beredskaps analyse for å kunne rettleie og tilby kundane mine optimal førstehjelpsberedskap utfrå bedriftens type og karakter. Alle bedrifter er pålagd førstehjelps beredskap som dekker alle tenkelige skader som kan oppstå i bedrifta sitt arbeid. Eg kjem med faste mellomrom for å kontrollere og etterfylle…

Hjertestarter kurs

Hjertestarter kurs

Eg er godkjent DHLR instruktør hos Norsk Resuscitasjonsråd, www.nrr.org Eg bruker NRR sitt kursprogram der deltakeren leser boka – løser oppgaver og prøve på internett. Til slutt møter deltakarne opp på praktisk trening og avsluttende prøve med dokke og hjertestarter. Eg tilbyr grunnkurs og oppfriskningskurs / øvelse Max 8 pers pr kurs.

Førstehjelpskurs

Førstehjelpskurs

Tilbyr tilrettelagt kurs for kver enkelt bedrift for å sikre optimal forståing på skadane som kan forekomme og tiltak mot desse. Eg har 15 øvingsdokker slik at alle utfører HLR treningen samtidlig. Eg demonstrerer bandasjering på de ulike skadar som blir omtala i kurset.